תחומי התמחות

תחומי ההתמחות העיקריים של המשרד, בין היתר :

 • שומות לוועדות מקומיות לצורך קביעת היטלי השבחה.
 • ביצוע שומה אחרת בעניין השגה על שומות היטלי השבחה מול שמאי מכריע.
 • ייצוג נישומים הכוללים מוסדות מדינה ולקוחות פרטיים בפני וועדות ערר
 • שומות לצורך קביעת דמי חכירה.
 • שומות לעניין תביעות על פי סעיף 197 לפיצויי הפקעה.
 • הופעות בדיונים בפני ועדות ערר.
 • שומות מקרקעין מקוצרות לבנקים למשכנתאות.
 • שומות מקרקעין לצורך בטוחה לאשראי בנקאי- לפי תקן 19.
 • שומות לאומדן שווי לצורך ביצוע הסכמי קומבינציה.
 • ייעוץ בעניין כדאיות כלכלית לפני ביצוע פרויקט תמ"א 38 .
 • ייעוץ בעניין אומדן שווי טרום רכישה של נכסי מקרקעין, כגון: בתים, קרקעות, מפעלים וכד'.
 • שומות לנכסים עבור משרדי עורכי דין ובנקים לצורך הליך של כינוס נכסים.
 • שומות לצורך קביעת מס שבח וכן ייצוג נישומים מול מס שבח.
 • שומות לצורך השגה על שומות של רשות מקרקעי ישראל.
 • שומות מקרקעין למדינה לטובת הפרטה.
 • שומות נכסים לצורך דיווח, לדוחות הכספיים.

כתובת: נחל שורק 8, רמת השרון | טלפון: 03-5474533, 03-5474431 | פקס: 03-5474518 | מייל: beng65@zahav.net.il ​