מאמרים

שימוש חורג מהיתר

מאמר מתוך מקרקעין וערכם 2004

קרקע ספקולטיבית

מאמר מתוך מקרקעין וערכם 1991

מגורים צמוד-קרקע "זנב חצר"

מאמר מתוך מקרקעין וערכם 1982

עסקאות קומבינציה

מאמר מתוך מקרקעין וערכם 1985

כתובת: נחל שורק 8, רמת השרון | טלפון: 03-5474533, 03-5474431 | פקס: 03-5474518 | מייל: beng65@zahav.net.il ​